دانلود معماری

جهت ورود کلیک فرمایید


دانلود پلان بیمارستان همراه با رندر سه بعدی

دانلود پلان بیمارستان پروژه کامل طراحی بیمارستان مناسب پروژه های طرح معماری،طراح نهای و پایان نامه معماری...

پروژه به صورت کامل در قالب فایل اتوکد قابل ویرایش و رندر های سه بعدی و پوستر معرفی پروژه 

پروژه طراحی بیمارستان شامل:

 • پلان های کامل طراحی بیمارستان همراه با میلمان و ستون گذاری کامل
 • نماهای اصلی پروژه با طراحی مناسب فضای بیمارستان
 • مقطع های طولی و عرضی
 • رندر های سه بعدی داخلی و خارجی از دید های پرنده وناظر
 • پوستر معرفی پروژه در ابعاد بزرگ مناسب چاپ
برای دانلود پلان های کامل طراحی بیمارستان از لینک زیر اقدام کنید...
 

 


دانلود معماری

مشخصات


در ادامه دانلود مجموعه رساله معماری ،دانلود رساله  هنرستان دخترانه را در این پست ار وبلاگ معماری برای شما دوستان آماده کرده ایم..

رساله کتابخانه در قالب 170 صفحه فایل ورد مناسب پروژه ها ی طرح نهای معماری،پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری ...
 بخشی از مطالب رساله  هنرستان دخترانه :
مدرسه یک نهاد اجتماعی است و نمایانگر فرهنگ خاص جوامع مختلف است که به دانش آموز، جهان بینی، عادات و رسوم،مهارت ها و دانش معینی را منتقل می کند.

"کورت کافکا" بین محیط جغرافیایی و محیط رفتاری تمایز قائل شده است.محیط جغرافیایی به محیط عینی و واقعیت های اطراف انسات گفته می شود،محیط رفتاری تصویرشناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل می دهد.(لنگ،128،1381).

پروفسور "لاوسون" یکی از برجسته ترین تئوریسن های معماری اعتقاد دارد: از میان تمامی پروژه های معماری که می بایست طراحی شوند، هیچیک به اندازه طراحی مدرسه نمی تواند جذاب و دل انگیز باشد چرا که به بسیاری از فعالیت های مهم انسانی و آموزش و رشد کودکانمان می انجامد(کامل نیا،1385).


حتما ببینید: دانلود رساله خانه کودک


 

"هرمان هرتزبرگر" معتقد است یک مدرسه از آنجا که به افراد بیشماری تعلق دارد و افراد با نقش های اجتماعی متفاوت در آن سهیم هستند موضوعی بسیار قابل توجه در طراحی است (کامل نیا،1385).

مدرسه به عنوان خانه دوم یکی از مراکز اصلی آموزش و پرورش محسوب می شود . پیشرفت و توسعه هر جامعه در گرو توسعه نظام آموزش و پرورش آن جامعه است.فضاهای آموزشی جزو کاربری های مهم و اصلی در یک شهر می باشد که توجه به کیفیت فضایی و اصول حاکم بر طراحی آن امری ضروری است.برخی نیازها و الگوهای رفتاری فضاهای آموزشی در فرهنگ های مختلف یکسان بوده و معدودی از آنها متفاوت هستند،از جمله وجود فضاهای جمعی آموزشی،فضاهای بازی در محوطه،فضاهای تعامل والدین و مسئولین فضاهای آموزشی(فصلنامه مدرسه نو،1392).

لینک دانلود رساله هنرستان دخترانه:

دانلود رساله هنرستان

 

 


دانلود معماری

مشخصات

دانلود پلان

در این بخش از وبلاگ دانلود معماری یکی از بزرگترین آرشیو های پلان و پروژه معماری را برای شما آماده کرده ام.مجموعه ای بزرگ از پلان های معماری در موضوعات مختلف طراحی که همه پروژه های به صورت کامل بوده و همه مدارک و نقشه های پروژه های در قالب فایل اتوکد قابل ویرایش ارائه شده است

و شما به راحتی میتونید هر پروژه و پلان با هر موضوعی رو به راحتی از مرجع دانلود معماری دانود کنید.

همه پلان های ارائه شده در این وبسایت به صورت کامل بوده و همه پلان های مبلمان،اندازه گذاری و ستون گذاری ،نماهای اصلی پروژه ها مقاطع و برش های طولی و عرضی از پلان پروژه،سایت پلان و در بعضی پروژه ها تصاویر سه بعدی ،رندر های تری دی مکس از فضا های داخلی و خارجی پروژه و پوستر معرفی پروژه به صورت کامل ارئه شده....

این سایت آرشیوی کامل برای ارائه پروژه های طرح معماری،طرح نهای و پایان نامه معماری میباشد...

ورود به بخش پلان ها » دانلود پلان


دانلود معماری

مشخصات

 

فولاددربتن

تاريخچهمصرففولاددربتون :

مصرففولاددربتونحاصليككشفناگهانينيستبلكهنتيجهيكتكاملوپيشرفتاست.درسال1848لمبوت باساختنيكقايقبتونيپاروييكهبوسيلهشبكههايمربعمستطيلشكلميلههايآهنيمسلحشدهبوداولينسازهبتون مسلحرابوجودآورد . درسال 1873 مونييريكمنبعآبباظرفيتيبرابر 120 مترمكعبساخت . درسال 1887 كننو وايسدركتابسيستممونييرتئوريبتنفولاديرابراساسسهاصلبنانهادندكهامروزنيزمورداستفادهقرارميگيرد . اين اصولبدينقرارند :

  – تمامنيرويكششيدريكعضوبتنمسلحبهوسيلهفولادتحملميشود.

 – انتقالنيروبهفولادبهوسيلهچسبندگيبينبتنوفولادصورتميگيرد) اصلعملمشترك) 0

 – تغييراتحجميبتنوفولاددراثرتغييردرجهحرارتباهمبرابرند) بهطورتقريبي)  .

 حتما ببینید: 

اطلاعات معماری

 معماری


دانلود معماری

مشخصات

 

استانداردهای خانه سالمندان

اندازه هاي اروگونومي

اندازه هاي عملکردي افراد به دليل محدوديت هاي حرکتي و افت ماهيچه ها در هنگام سالمندي و ميان سالي دچار تغييرات ابعادي گرديده و تغييرات اروگونومي را به همراه خواهد داشت. اين تغييرات در ابعاد و وسايل و تجهيزات مورد استفاده سالمندان و نيز ابعاد فضاها تاثير مي گذارد.(تصوير1) به عبارت ديگر کليه ابعادي که به صورت استاندارد براي افراد بزرگسال استفاده مي شود بايد براي سالمندان بين 2 تا 5 سانتي متر افزايش يابداندازه هاي ابعادي زنان سالمند که مي توان براي مردان سالمند نيز مورد استفاده قرار گيرد، درزیرارائه مي گردد.

ضوابط عمومي طراحي معماري

هيچ بخشي از محيط مصنوع نبايد به طور جداگانه و خاص براي ناتوانان ساخته شود، بلکه بايستي محيطي فراهم نمود که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند. بر اين اساس محيط مناسب سالمندان داراي شرايط خاص زير باشد.

- اجتناب از موانع معماري و برطرف کردن آن ها

- ايجاد تغييرات لازم در سطوح و پله ها

- دادن ابعاد کافي به بازشوها

- فراهم نمودن محيطي مناسب از نظر شرايط خاص روحي و رواني سالمندان در اين فصل ضوابط عمومي معماري براي محيط مصنوع ارائه مي گردد.


دانلود معماری

مشخصات

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمان بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. 


دانلود معماری

مشخصات

برج ترنینگ تورسو :

معمار: سانتیاگو کالاتراوا

مکان : مالمو سوئد

کارفرما : شرکت خانه سازی اروپا

 

طراحی : 1999 تا 2001

ساخت : 2001 تا 2005

کاربری: مسکونی

سیستم سازه ای : هسته مرکزی و اسلوب بتنی

جنس سازه : بتن مسلح و فولاد

ارتفاع از سطح زمین : 195 متر

کل زاویه چرخش : 90 درجه

تعداد طبقات : 55

 

سانتیاگو کالاتراوا 

 

سانتیاگو کالاتراوا در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ میلادی در حومهٔ شهر والنسیا در اسپانیا به دنیا آمد. در همان شهر تحصیلات خود را در مدرسهٔ هنر و معماری به پایان رساند. پس از پایان تحصیلات معماری در ۱۹۷۵ برای تحصیل در رشته سازه وارد موسسه فنی فدرال سوییس در زوریخ شد. در ۱۹۸۱ پس از اتمام تز دکترای رشته مهندسی سازه تحت عنوان «چین خوردگی قاب‌های سه بعدی» فعالیت‌های معماری و مهندسی خود را آغاز کرد. کالاتراوا در سراسر جهان اثار ارزشمندی بر جای گذاشته است که از آن میتوان به :

برج ترنینگ تورسو

موزه هنرمیلواکی

تالار موسیقی تنریفه

ایستگاه ت.ژ.و

پل آلامیو

ورزشگاه المپیک آتن

پل صلح

و...... نام برد

کالاتراوا عناوین و جوایز بسیاری را کسب کرده است از این جمله می‌توان به :

مدال نقره پژوهش و فناوری از پاریس (در سال ۱۹۹۰)

جایزه معتبر مدال طلایی را از انجمن مهندسان سازه (۱۹۹۲)

جایزه یوجین مک ‌درموت از انجمن هنرهای انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (2005)

  (2004)A.I.A مدال طلای موسسه معماران آمریکا

: معرفی برج ترنینگ تورسوا :

طراحی ساختمان بر مبنای عنوان و مفهوم ترنینگ تورسو به معنی ”اندام گردان“ صورت گرفته است ایدهٔ ساخت این برج از یک مجسمه به همین شکل هندسی گرفته شده‌ که این مجسمه از جنس سنگ مرمر سفید است. جانی اورباک طراح  CEO و پیمانکار برج پیچنده در سال ۱۹۹۹ این مجسمه را مشاهده کردند و به کالاتراوا پیشنهاد دادند که طرح ساخت برجی با همین فرم هندسی را پایه ریزی کند.

یکی دیگر از دلایل ساخت برج پیچنده تعیین مرزی برای آسمان شهر مالمو بود. مرزی که توانایی درک هندسی آسمان شهر را به شهروندان آن بدهد

 منبع: دانلود معماری


دانلود معماری

مشخصات

 

مصالح ساختمانی و معماری

 نیروهای شکل دهنده در ساختمان و معماری بسیار زیاد و پیچیده اند. دامنه این عوامل از ویژگی های ابعادی و

هندسی فضاها آغاز و به طراحی دید و نور و خصوصیات  مکان و منظر و ماده و مصالح و سپس به ملاحظات روانی،
اجتماعی، اقتصادی می رسد. تا جائیکه می توان گفت معماری هنر آشتی آضداد است.
 خط در طراحی معماری و ارتباط آن با مصالح
ساختن با ماده امکان پذیر است و معماری در نهایت وقتی موجودیت پیدا می کند که اجرا شود و برای این منظور

 بامصالح و تکنولوژی اجرایی ارتباط پیدا می کند.


دانلود معماری

مشخصات

معماری مدرسه باهاس

گروپيوس به شم دور انديش خود از نقائص اكسپرسيونيسم و احتياج براي رهايي از آن باخبر بود . در اين زمان در ‹‹ وايمار›› ( شهري در مركز آلمان) دو مدرسه ، يكي براي طراحي معماري و ديگري براي طراحي اثاثيه و لوازم كار وجود داشت كه به علت جنگ عده اي از استادان خود را از دست داده بودند . وقتي گروپيوس به رياست اين دو مدرسه برگزيده شد آن دو را به يكديگر ملحق كرد و مدرسه معماري باهاس را بوجود آورد .

در انتخاب معلمين جديد اين مدرسه گروپيوس كوشيد آن هايي را برگزيند كه در طرح اثاثيه و لوازم كار سابقه تدريس نداشته باشند . از اين رو به توصيه آلما ماهلر ، يوهانس ايتن نقاش جوان سوئيسي را براي تدريس ‹‹ اساس طراحي ››، درسي كه در نوع خود بي سابقه بود برگزيد. ايتن قبلاً در وين تدريس كرده بود و در آنجا شيوه اي كاملا تازه براي تعليم اهميت رنگ ،نسج ، حجم و تركيب ازخود ابداع كرده بود كه از همان آغاز موجب حيرت و ترديد مردم شد .

 

 منبع: دانلود معماری


دانلود معماری

مشخصات

 

 

 

ضوابط و معیارهای طراحی فضا های آموزشی

 

بخش های مختلف معماری فضای آموزشی(بعضی الزامی و بعضی وابسته به نظر طراح دارد).

1-لابی وزیر مجموعه های آن شامل:

فضای انتظار و نشیمن

عناصر خدمات عمومی مانند باجه های تلفن و اینترنت

عناصر دسترسی عمودی مانند رمپ،پله وآسانسور

 2-سایت اداری شامل:اتاق ریاست-دفاتر کار-بایگانی-آبدار خانه-سرویس های بهداشتی-محل انتظار ارباب رجوع و منشی


دانلود معماری

مشخصات

تاثیر اقلیم بر فضای سبز

—درجه حرارت
—دما یکی از مهمترین عوامل در رویش گیاهان است که مقدار و نوسان آن(حداقل، حد متعادل، حد اکثر)در احداث فضای سبز هر منطقه و انتخاب گونه هانقش مهمی دارد.معمولا درجه حرارت مناسب برای ایجاد فضای سبز 15 تا 25 درجه سانتیگراد است.
—گرما یکی از مهمترین نیازهای بیولوژیکی گیاهان است.که به سادگی قابل کنترل نبوده و تامین مصنوعی آن نیز بسیا پرهزینه و مشکل است.در نتیجه در انتخاب گونه ها لازم است عامل گرما مورد توجه قرار گیرد.

 

—

دانلود معماری

مشخصات

دانلود رساله معماری :

دانلود رساله کتابخانه ، مطالعات طراحی کتابخانه برای پروژه های طرح نهای و پایان نامه معماری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد...

این رساله کتابخانه در قالب 117 صفحه فایل وردو قابل ویرایش میباشد و شامل همه بخش های مورد نیاز(مقدمات،بررسی منطقه و سایت،مبانی نظری

استاداردها و ضوابط طراحی کتابخانه،نمونه های موردی داخلی و خارجی طراحی کتابخانه و ...) میباشد.

حتما ببینید: پایان نامه معماری

بخشی از مطالب رساله کتابخانه :

 • تعریف طرح

رشد و افزایش سریع مواد و منابع کتابخانه ها، افزایش ضریب نفوذ اطلاعات در دهه های آینده در دهکده جهانی و ازدیاد جمعیت مراجعه کننده به منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها و سایت های اطلاعاتی و راهیابی تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعاتی به آنها از دیگر مواردی است که باید مورد بحث و بررسی کارشناسی و برنامه ریزی علمی قرار گیرد.

دانلود و مشاهده فهرست کامل مطالب رساله از لینک زیر...

دانلود رساله کتابخانه

 


دانلود معماری

مشخصات

دانلود مجموعه آرچ مدل

دانلود آبجکت های فوق العاده آرج مدل را در این پست از وبلاگ دانلود معماری برای شما آماده کرده ایم.

آرشیو فوق العاده همه ولوم های آرچ مدل از ولوم 1 تا ولوم 163 به صورت کامل و رایگان برای دانلود آماده شده است.

مجموعه آبجکت های اورموشن آرچ مدل برای نرم افزار تری دی مکس و موتور رندر وی ری میباشند که با کیفیت بسیار بالا

و همراه با تمامی متریال ها و تکسچر های استفاده شده میباشد

مجموعه آرچ مدل ولوم های 1تا 100 را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید

 • حجم مجموعه به صورت فشرده 25 گیگا بایت میباشد

دانلود archmodel

مجموعه آرچ مدل 101 تا 163 را نیز از لینک زیر میتوانید دانلود کنید.

 • حجم این مجموعه هم با نهایت فشرده سازی 100 گیگا بایت میباشد.

دانلود آرچ مدل

اگر به مجموعه ای از متریال و آموزش های حرفه ای تری دی مکس هم نیاز دارید این مطالب را هم ببینید:

دانلود معماری

مشخصات

 

نحوه اجرای  پیاده کردن نقشه :

اولین مرحله ساختن یک ساختمان پیاده کردن نقشه میباشد.منظور از پیاده کردن یک نقشه یعنی انتقال نقشه یک ساختمان از روی یک کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی به طوریکه محل دقیق پی ها و ستونها و دیوارها و زیرزمین ها و و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص باشد . هم زمان با تعیین بر و کف باید قسمتهای مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پی کنی کاملا مورد مطالعه قرار گیرد به گونه ای که در هیچ قسمت نقطه ابهامی باقی نماند


دانلود معماری

مشخصات

 

فناوری نانو در معماری

درک معنا و اندازه ی نانو

oاصطلاح نانو از واژه یونانی nanos به معنی کوتوله مشتق شده است.
oیک نانو متر به معنی       متر (یک میلیاردم متر) میباشد.
oنسبت یک نانو متر به ابعاد یک توپ فوتبال مثل نسبت توپ فوتبال به کره ی زمین است.
oاگر یک قطره آب بر روی سطحی به مساحت 1 متر مربع پخش شود ، ضخامت این لایه ی آب، برابر 1 نانو متر خواهد بود.
oاندازه ده اتم هیدروژن در کنار هم حدود یک نانومتر و عرض یک رشته DNA حدود دو نانومتر می‌باشد.

 

oجالب است بدانید سرعت رشد ناخن های انسان 1 نانو متر در ثانیه است.
 

دانلود معماری

مشخصات

دانلود مدل سه بعدی ماشین :

مجموعه آبجکت با کیفیت ماشین از شرکت اورموشن دارای ۵ ولوم است که جزئیات و لینک های دانلود هر ولوم رو در این بخش براتون آماده کرده ایم.

 

 • .مجموعه Evermotion HDModels Cars vol 1-5 شامل ۵۰ مدل سه بعدی ماشین
 • حجم مجموعه ۶٫۲GB

مجموعه ای کم نظیر از مدل سه بعدی ماشین از

شرکت اورموشن با عنوان Evermotion HDModels Cars را آماده کرده ایم.

احتمالا همه شما با مجموعه های فوق العاده اورموشن آشنا هستید این مجموعه هم مانند

همه آرشیو های شرکت اورموشن دارای بالاترین کیفیت ممکن است و مجموعه ای فوق العاده

از انواع اتومبیل از برندهای مختلف خودرو را در اختیار کاریر قرار میدهد،مجموعه Evermotion HDModels Cars داری ۵ ولوم است

که در این پست همه ۵ ولوم رو برای دانلود آماده کرده ایم،هر ولوم دارای ۱۰ مدل سه بعدی ماشین میباشد،

که برای آشنای بیشتر میتوانید جزئیات مجموعه ها و کاتالوگ هر ولوم رو در ادامه پست مشاهده کنید

حتما ببینید:

مدل سه بعدی کابینت

آبجکت نما رومیدانلود معماری

مشخصات

 • منبع: http://architect-download.rozblog.com/post/21
 • کلمات کلیدی: ولوم ,ماشین ,دانلود ,اورموشن ,hdmodels ,cars ,بعدی ماشین ,hdmodels cars ,evermotion hdmodels ,آماده کرده ,شرکت اورموشن ,شرکت اورموشن دارای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها